Wat is ict-Mindsets?

De digitale generatie kiest steeds minder vaak voor een opleiding of carričre in de ict. Dit heeft onder meer te maken met het imago. Als je jongeren vraagt naar de wereld van ict, koppelen ze deze toch nog vaak aan eenzaam werk, de hele dag achter een computer zitten en weinig uitdagingen. Daarnaast is ict zo vanzelfsprekend voor jongeren, dat het belang en de mogelijkheden van een opleiding in deze richting vaak niet wordt ingezien. En dat is jammer, want ict gaat bij bedrijven, organisaties of het dagelijks leven allang niet meer alleen over programmeren en software ontwikkelen. De wereld van ict gaat tegenwoordig ook over game-design, digitale veiligheid, twitteren en augmented reality. Zelfs het oplossen van milieu en maatschappelijke problemen leunt deels op de schouders van ict’ers.

Een continue toestroom van nieuwe studenten en werknemers is dan ook noodzakelijk voor de toekomst. Om voor alle bovenstaande disciplines nieuw talent te blijven leveren, is er vraag naar verschillende soorten ict’ers. Met alleen computers van binnen en buiten kennen, kom je er niet meer. De wereld zoekt nu ook ict’ers die zich veel meer richten op de gebruikers van ict en op de samenleving: werknemers die kansen zien en oplossingen aandragen op verschillende vlakken en binnen verschillende sectoren.