Ontstaan van het model

Ict-Mindsets is een doorvertaling van het BètaMentality-model naar de wereld van ict. Het BètaMentality-model is ontwikkeld door YoungWorks en Motivaction, in opdracht van Platform Bèta Techniek. HBO-i heeft YoungWorks gevraagd dit model door te vertalen naar de wereld van ict.

Als je met jongeren over de wereld van ict praat, komt duidelijk het verschil naar voren tussen jongeren met een intrinsieke motivatie (interesse in de technische werking van ict) en jongeren met een extrinsieke motivatie (interesse in de toepassingen en eindgebruiker van ict). Ook zien we een verschil in jongeren die het aantrekkelijk vinden om met ict het dagelijks leven te ondersteunen of te verbeteren en jongeren die met ict het dagelijks leven willen verrijken en voor wie de ‘fun’ belangrijk is. Deze verschillende dimensies bepalen de vier types die we onderscheiden in ict-Mindsets.

Voor wie?
Ict-Mindsets is bedoeld als een tool voor alle bij HBO-i aangesloten ict-opleidingen in Nederland. Ze kunnen dit model gebruiken bij het ontwikkelen van hun positionering en communicatiestrategie,