ICT-Mindsets types

Al zou het dagelijks leven zonder ict niet meer hetzelfde zijn, veel jongeren hebben toch nog een vrij negatief beeld van ict. Ze ervaren het als saai en eenzijdig. Ook het beeld van de ‘computernerd’ blijkt hardnekkig. Maar als je doorvraagt zijn er ook positieve geluiden. Zo beseffen veel jongeren wel dat het een belangrijke drager van onze maatschappij is en dat ict zeker ook creatief kan zijn. Daarnaast ziet een deel van de jongeren ook een baangarantie en een goed salaris als voordelen van werken in de ict.